Národní knihovna České republiky

Dodatky k Definicím metadatových formátů

Chtěli bychom vás informovat, že v sekci "Standardy pro metadata" jsou k dispozici nové dokumenty reagující na zavedení nových katalogizačních pravidel: RDA DODATKY k Definici metadatových formátů pro digitalizaci monografických dokumentů a periodik.

V přípravě ke zveřejnění je transformační šablona se změnami platící také pro RDA záznamy. Po otestování zapracovaných změn bude vyvěšena v již zmíněné sekci webu. Sledujte proto, prosím, webové stránky Národní digitální knihovny.

Zároveň také došlo k opravám a sjednocení elementů MODS a DUBLIN CORE pro <mods:genre>, resp. <dc:type>. K těmto opravám je také k dispozici speciální výňatek Definicí metadatových formátů shrnující provedené opravy a aktualizace. V návaznosti na to byly vydány nové verze metadatových specifikací, opět pouze se setinkovými aktualizacemi:

Definice metadatových formátů pro digitalizaci monografických dokumentů, verze 1.1.3 ;
Definice metadatových formátů pro digitalizaci periodik, verze 1.5.2 .

Pro projekty VISK 7 samozřejmě platí Specifikace k datu vyhlášení výběrového řízení, nic však nebrání ve využití aktuálních verzí.

 

Případné dotazy prosím směřujte na emailové kontakty iveta.lodrova@nkp.cz nebo zdenek.vasek@nkp.cz.

25.05.2015, ilodrova