Národní knihovna České republiky

Program Ministerstva kultury České republiky

K 10. 12. 2014 byly odevzdány pracovníky Národní knihovny ČR dva projekty ke grantovému řízení Ministerstva kultury ČR, konkrétně do podprogramu VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven: podprogram Informační centra veřejných knihoven, ICEKNI) týkající se Národní digitální knihovny. Prvním z nich je projekt vytvoření "KOMPLEXNÍHO VALIDÁTORU", druhým z nich je projekt s názvem "ZPRACOVÁNÍ HISTORICKÝCH DAT".

Více informací o těchto projektech se dozvíte zde.

23.03.2015, ilodrova