Národní knihovna České republiky

Seminář Komplexní validátor v praxi

Dovolujeme si vás informovat, že NK ČR vytvořila open source nástroj Komplexní validátor. Jedná se o nástroj sloužící k validaci balíčků digitalizovaných dat vytvořených podle Standardu NDK, který validuje jak metadatovou strukturu, tak obrazové soubory. Jde o lokálně instalovatelný software s možností ovládání jak přes příkazovou řádku, tak přes grafické rozhraní. Je zatím připravený pro aktuálně platné verze Standardu NDK a pro některé starší (zejména pro verzi Standardu pro periodika 1.4). Integruje v sobě několik externích nástrojů pro validaci obrazů a kombinovanou validaci metadat (jak struktury balíčku, tak povinnou přítomnost elementů). Výsledkem validace je informace o validnosti či nevalidnosti i výpis chyb a varování (minoritní chyby, které znamenají odchylku od Standardu, ale neměly by bránit dlouhodobému uložení). Nástroj je určený k volnému využití všem, kteří se řídí Standardem NDK, NK ČR bude poskytovat při jeho využívání odbornou podporu a konzultace výsledků validace. V roce 2017 se počítá s pilotním provozem softwaru, přípravou nové verze a celkovým testováním. Cílem pilotního provozu je testování aplikace na různorodých datech, úpravu procesů validace tak, aby poskytovaly plnohodnotnou informaci, odstranění přílišné „citlivosti“ při validaci apod.

 

Rádi bychom vás pozvali na úvodní seminář „Komplexní validátor v praxi“, který se bude konat v NK ČR v Centrálním depozitáři v Hostivaři 27. 2. 2017 od 9:30. Jeho cílem je představení validátoru, jeho funkcí, možností ovládání a intepretace výstupů, stejně jako domluva na možnostech využití. Aktuální verze validátoru (1.1) je dostupná v repozitáři GitHub zde. Předpokládáme, že do konání semináře bude vydána ještě vylepšená verze. Všechny zájemce prosíme o registrování v následující tabulce https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuRpVpMwCjVoat1H-EY980a8NyDKVsIxMhOVL8ZBTDU/edit?usp=sharing. V rámci semináře bude prostor pro dotazy a komentáře k výstupům validátoru, které následně lze řešit i individuálně.

01.02.2017, JanaHrz