Národní knihovna České republiky

Transformační šablona projektu NDK

K dispozici je již transformační šablona z MARC21 do MODS (verze 3.5) obsahující změny zaváděné v souvislosti s platností katalogizačních pravidel RDA.

Šablona umožňuje zpracování záznamů vzniklých podle pravidel AACR2 i RDA. Šablona odpovídá nastavení produkční linky NDK a není určena k přímému využití v jiných systémech bez další úpravy. V lince NDK dochází v průběhu zpracování k dalším dílčím úpravám a doplnění (jejichž základní výčet si můžete přečíst níže), které transformační šablona neovlivňuje.

Ke stažení je také samostatný dokument, ve kterém jsou zaznamenané změny, které bylo nutné provést pro záznamy zpracované podle pravidel RDA.


Dodatečné zásahy v hlavním METS prováděné digitalizační linkou při transformaci (seznam není vyčerpávající):

  1. Smazání všech <mods:genre> vzniklých při transformaci a jejich náhrada na úrovni programového kódu.
  2. Úprava hodnot recordCreationDate a recordChangeDate (hodnoty přebírané z ALEPH polí 005 a 008) konvertované podle ISO8601.
  3. Normalizace identifikátorů ISBN a ISSN.
  4. Přidání verze MODS.


Pro další podrobnější informace ke zpracování záznamů vytvořených dle pravidel RDA využijte prosím Definice metadatových formátů a RDA dodatky, které jsou k dispozici v záložce "Standardy pro metadata".


Případné dotazy prosím směřujte na emailové kontakty iveta.lodrova@nkp.cz nebo zdenek.vasek@nkp.cz.

16.07.2015, ilodrova