Národní knihovna České republiky

Úvodní slovo

Národní digitální knihovna (NDK) – dnes jednoznačně nejúspěšnější a největší digitalizační projekt v České republice. Digitalizujeme denně 50 tisíc stran, přičemž odpovídající množství ukládáme do LTP. Uživatelské kopie takto uložených monografií a periodik jsou dostupné v aplikaci Kramerius, která je nedílnou součástí NDK. Do konce roku 2014 musí být uloženo přibližně 100 tisíc svazků, čímž bude splněn závazný indikátor projektu. Následně bude proplacena dotace z fondů EU ve výši asi 300 milionů korun českých. Projekt je realizován od roku 2011. Na těchto stránkách se dočtete nejen údaje o vlastním projektu, ale také údaje o dalším rozvoji digitalizace v Národní knihovně. Rádi bychom, aby se tento web stal zdrojem informací o digitalizaci jako takové. Pracujeme na tom, abyste zde našli veškeré potřebné informace o postupech, procesech a technologiích, které souvisejí s digitalizací monografií a periodik. Primárně jsou tyto informace určeny odborné veřejnosti, ostatní veřejnosti nechť slouží jako inspirace a zdroj pro rozvoj digitalizace. Vlastní obsah NDK, tedy digitalizované monografie a periodika, je určen široké veřejnosti. Díla, která podléhají autorské ochraně, jsou dostupná v této aplikaci, ovšem tzv. na místě samém, tedy v Národní knihovně (resp. na tamních počítačích). Ostatní díla jsou volně přístupná z internetu. Jsem rád, že tímto mohu zahájit zpřístupnění obsahu NDK, který byl získán díky dotaci z fondu EU, konkrétně z programu IOP, a je přínosem nejen v oblasti uchování národního kulturního dědictví, ale také v oblasti vzdělávání a výzkumu.

Ing. Luděk Tichý, garant projektu

23.03.2015, pslama