Národní knihovna České republiky

Aktualizace standardů

V září 2018 byly zveřejněny nové verze Definic metadatových formátů pro elektronické publikace pro monografie i periodika. Naleznete je, včetně změnových listů, tradičně v sekci Standardy pro metadata.

12.09.2018, ostrakova