Národní knihovna České republiky

Metodiky dlouhodobé archivace

 

Metodika bitové ochrany digitálních dat definuje postupy, jakým způsobem dlouhodobě uchovávat digitální data a jak k tomuto problému přistoupit na základě zkušeností z praxe. Cílem metodiky jsou doporučení pro implementaci úložiště vhodného pro dlouhodobé uchovávaní dat (Long Term Preservation, LTP). Metodika je současně propojena s projektem ARCLib a je dostupná na stránkách Národního úložiště šedé literatury (NÚŠL).

Metodika pro logickou ochranu digitálních dat předkládá postupy pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat pomocí open source softwaru ARCLib. Jde o souhrn aktivit, opatření, procesů a nástrojů, které přispívají k zachování dlouhodobé použitelnosti a srozumitelnosti digitálního obsahu. Zaměřuje se zejména na data pocházející z knihovních sbírek. Cílem metodiky je popsat životní cyklus uložených dat, definovat proces péče o jejich ochranu a předložit postupy, které lze na ochranu dat uplatnit. Metodika je volně dostupná a nachází se na stránkách Národního úložiště šedé literatury (NÚŠL).

Metodika pro tvorbu SIP balíčků popisuje procedurální postup pro užití standardů NDK pro metadata, formáty a obrazová data užívaná při digitalizaci tištěných dokumentů v českých knihovnách. Určena je všem knihovnám a paměťovým institucím, které využívají standard NDK určený k dlouhodobému uchovávaní tištěných dokumentů. Metodika obsahuje aj některá obecnější doporučení, která lze vztahovat i na jiný typ dokumentů než jsou digitalizáty tištěných dokumentů (monografie, periodika), primárně se však zaměřuje právě na ně.

25.11.2021