Národní knihovna České republiky

Webarchiv NK ČR

Podstata existence

Proč archivovat web?

 • potřeba zachránit netištěné dokumenty kulturní, umělecké a historické hodnoty pro další generace,
 • enormní nárůst elektronických online zdrojů zveřejněných pouze na Internetu,
 • prchavost elektronických zdrojů – cenné dokumenty mohou být nenávratně ztraceny Link rot - obsah na webu zaniká,
 • konkrétní příklady: linky z arxiv, wikipedia směřují na neexistující obsah.

Posláním Národní knihovny ČR je podílet se na uchování a zpřístupňování kulturního dědictví současníkům i budoucím generacím. Pro tištěnou produkci má NK ČR povinný výtisk, u elektronických zdrojů tento institut chybí.

Aktuální stav českého webového archivu

Historie

 • Archiv byl založen v 2000.
 • První sklizený dokument pochází z 3. 9. 2001.
 • Jsme členové mezinárodního konzorcia IIPC od roku 2007.
 • A od roku 2008 součástí Národní digitální knihovny.
Dnes
 • Současná velikost webového archivu je cca 400 TB.
 • Děláme celoplošné, výběrové a tematické sklizně.
 • Celý archiv je přístupný pouze na půdě knihovny.
 • Pro část webových stránek máme uzavřené smlouvy s vlastníky a ty jsou volně přístupné online.
 • Vytváříme bibliografické záznamy pro všechny elektronické online zdroje se smlouvou, které jsou dostupné v katalogu Aleph NK.

Více informací, možnosti spolupráce a přístup do webové archivu naleznete na oficiálních stránkách www.webarchiv.cz.

29.11.2021