Národní knihovna České republiky

Standardy pro zvuková data

Doporučení pro digitalizaci

Zvukové dokumenty se digitalizují se vzorkovací frekvencí 96 kHz a s bitovou hloubkou 24 bitů. Tyto hodnoty vycházejí z mezinárodních doporučení a jejich smyslem je zachytit veškeré zvuky, které nahrávka obsahuje (i zvuky pro člověka neslyšitelné). Při digitalizaci se zvuk neupravuje, nepoužívají se ekvalizační křivky.

Archivačním formátem byly zvoleny bezeztrátové formáty WAVE a BWF obsahující zvuk kódovaný metodou LPCM. Formáty WAVE a BWF mají stejnou koncovku, liší se však obsahem metadat: formát BWF navíc obsahuje prostor pro vložení základních technických informací (vzorkovací frekvence, přenosová rychlost, kódovací algoritmus, rozmístění kanálů, použité nástroje, hlasitost nahrávky) a údajů týkajících se obsahu (okolnosti nahrávky), data vzniku a délky nahrávky.

Pro uživatelské kopie byl zvolen široce rozšířený formát MP3. Při konverzi do MP3 se volí přenosová rychlost (bitrate), kterou bude signál kódován. Čím vyšší přenosová rychlost, tím je vyšší výsledná velikost souboru a kvalita zvuku. Minimální hodnota bitrate je 128 kbps pro monofonní zvuk a 256kbps pro stereofonní zvuk.

 

Formát

Koncovka

Specifikace formátu

Vlastnosti souboru

Archivační kopie

 

 

 

 

Waveform Audio (WAV)

.wav

Multimedia Programming Interface and Data Specifications 1.0

96kHz/24bit, LPCM kódování

Broadcast WAVE (BWF)

.wav

EBU Tech 3285 – Specification of the Broadcast Wave Format (BWF) – Version 1

 

EBU Tech 3285 – Specification of the Broadcast Wave Format (BWF)- Version 2

 

96kHz/24bit, LPCM kódování

Uživatelské kopie

 

 

 

 

MPEG 1/2 Audio Layer 3

.mp3

ISO/IEC-11172-3: 1993,Information technology – Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbits/s-Part 3: Audio

 

ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology – Generic coding of moving pictures and associate audio information – Part3:Audio

bitrate min 128 kbps (mono) a 256 kbps (stereo)

08.08.2017