Národní knihovna České republiky

Standardy pro elektronické publikace

Standardy pro elektronické publikace

 

Souborový formát, ve kterém je elektronická publikace dostupná čtenářům, má přímý dopad na možnosti zobrazitelnosti publikace v průběhu času. Z hlediska dlouhodobé archivace, tj. zajištění přístupu k obsahu publikace v budoucnosti, se doporučuje ukládat data ve vhodných archivačních formátech. Národní knihovna pro archivaci elektronických publikací doporučuje následující formáty a jejich verze: PDF/A-1, PDF/A-2 a EPUB ve verzi 2.0.1. Tyto formáty, na základě aktuálního stavu vědomostí, mají nejlepší předpoklady pro zachování obsahu po dobu mnoha let. Zároveň jejich použití zvyšuje šanci, že publikace bude dostupná s původními funkcionalitami.

Formát PDF/A je archivační podobou formátu PDF. Vychází z formátu PDF, ale obsahuje jen vlastnosti vhodné pro dlouhodobou archivaci. Existuje aktuálně ve třech verzích, a to PDF/A-1, PDF/A-2 a PDF/A-3. Národní knihovna aktuálně doporučuje verze 1 a 2, protože jejich obsah lze snadněji uchovávat.

Formát EPUB je jeden z nejrozšířenějších formátů elektronických knih. Vyskytuje se převážně ve dvou verzích: 2.0.1 a 3.0.1. Verze 2.0.1 je aktuálně Národní knihovnou preferovaná, protože její obsah lze snadněji uchovávat.

 

Formát

Koncovka

Specifikace

PDF/A-1

.pdf

ISO 19005-1:2005. Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A)

 

PDF/A-2

.pdf

ISO 19005-2:2011. Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF 1.7)

 

EPUB 2.0.1

.epub

EPUB 2.0.1 je založen na 3 specifikacích:

  • Open Publication Structure (OPS) 2.0.1

http://www.idpf.org/epub/20/spec/OPS_2.0.1_draft.htm

  • Open Packaging Format (OPF) 2.0.1

http://www.idpf.org/epub/20/spec/OPF_2.0.1_draft.htm

  • Open Container Format (OCF)

http://www.idpf.org/epub/20/spec/OCF_2.0.1_draft.doc

Není-li možné dodat dokument v preferovaném formátu, doporučujeme alespoň použit známé, široce rozšířené formáty s dostupnou dokumentací.

Dodané dokumenty by neměly být šifrovány.

15.12.2017