Národní knihovna České republiky

Validátor NDK

Validátor NDK je určen ke kontrole vytvořených PSP balíčků oproti definicím metadatových formátů pro digitalizaci monografií a periodik. Aktuální verze validátoru pracuje s definicemi metadatových formátů pro digitalizaci monografií ve verzi 1.4 a definicí pro periodika ve verzi 1.8. Aplikace byla vyvinuta na stejném základu jako validace použitá v rámci vnitřní digitalizační linky projektu NDK a spolu se zdrojovými kódy a další dokumentací je dostupná v repozitáři GitHub pod účtem Národní knihovny ČR.

Primárním cílem při tvorbě validátoru bylo nabídnout pokud možno jednoduchý nástroj, který maximálně usnadní (nikoliv však nahradí) knihovnám kontrolu PSP balíčků, vytvářených externími dodavateli dat. Výstup z validátoru může pomoci při identifikaci většiny chyb v PSP balíčcích, validátor však není schopen samostatně zaručit správnost dat v dodaném PSP balíčku. Blíže k problematice využití výstupů z validátoru viz též Licenční podmínky validátoru.

Kontrola PSP balíčku jako celek sestává z několika dílčích kroků. Jedná se o kontrolu struktury PSP balíčku, kontrolu hlavního metadatového souboru (hlavní METS) a kontrolu vedlejších metadatových souborů (vedlejší METS soubory). Výsledek kontroly validátor zapíše formou reportu obsahujícího informaci, zda balíček prošel validací úspěšně, v opačném případě obsahuje report počet chyb a následně i jejich detailní soupis.

Kontrola struktury balíčku:

  • Ověření zda balíček obsahuje všechny povinné soubory a složky
  • Ověření zda jsou součásti balíčku pojmenovány dle požadované jmenné konvence

Kontrola hlavního metadatového souboru (hlavní METS):

  • Validace XML proti schématům mets.xsd a mods-3-4.xsd
  • Ověření existence souborů odkazovaných v části fileSec
  • Ověření existence přítomnosti povinných položek a atributů požadovaných definicemi metadatových formátů

Kontrola vedlejších metadatových souborů (vedlejší METS soubory):

  • Validace částí XML záznamu proti schématům mix.xsd a premis.xsd
  • Ověření existence povinných položek a atributů požadovaných definicemi metadatových standardů
29.11.2021