Národní knihovna České republiky

Aktuální stav digitalizace k 1. 1. 2015

  1. Fáze realizace projektu (do konce roku 2014): Realizační fáze projektu skončila, cílové parametry projektu, tedy 100 680 svazků a 26 000 000 stránek, byly naplněny.
  2. Fáze udržitelnosti projektu (2015 - 2019): Zde půjde zejména o digitalizaci z různých zdrojů. Indikátor produkce je stanoven s ohledem na stávající kapacity obsluhy digitalizačního systému a pohybuje se rámcově mezi 25 000 - 40 000 stranami denně pro obě pracoviště (NK a MZK).

Nově digitalizované dokumenty, případně doplňované neúplné řady, ročníky, čísla apod., budou vybírány z následujících zdrojů:

  • Univerzální knihovní fond (fond pro běžné uživatele)
  • Národní konzervační fond (fond se zvláštním výpůjčním režimem)
  • Rezervní fond (fond, který slouží k doplňování výše uvedených dvou fondů)
  • Samostatné sbírky dalších útvarů NK

Velká část produkce bude zpracována manuálně, zpracování obecně bude zaměřeno na parametry a kompletaci digitalizovaných dokumentů.

26.03.2015, ilodrova