Národní knihovna České republiky

info1_1.xsd

info1-1_xsd.xml — Extensible Markup Language (XML), 2 kB (2891 bytes)

Obsah souboru

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="info">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element type="xs:dateTime" name="created"/>
    <xs:element type="xs:string" name="metadataversion" />
		<xs:element type="xs:string" name="packageid"/>
		<xs:element type="xs:string" name="mainmets" />
		<xs:element name="validation">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="titleid" maxOccurs="unbounded">
     <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
       <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="type" use="required">
        	<xs:simpleType>
        		<xs:restriction base="xs:string">
  						<xs:enumeration value="isbn"/>
  						<xs:enumeration value="issn"/>
  							<xs:enumeration value="ccnb"/>
  							<xs:enumeration value="urnnbn"/>
							<xs:enumeration value="uuid"/>
							<!-- Typ identifikátoru UUID využít pouze v případě, kdy není možné pracovat s ostatními, výše jmenovanými identifikátory: isbn, issn, ccnb a urnnbn (např. na úrovni TITLE u zahraničního periodika bez přiřazeného ISSN a čČNB) -->
 						</xs:restriction>
 					</xs:simpleType>
 				</xs:attribute>
       </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element type="xs:string" name="collection" minOccurs="0"/>
    <xs:element type="xs:string" name="institution" minOccurs="0"/>
    <xs:element type="xs:string" name="creator" minOccurs="0"/>
    <xs:element type="xs:int" name="size"/>
    <xs:element name="itemlist" maxOccurs="1" minOccurs="1">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element type="xs:anyURI" name="item" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute type="xs:integer" name="itemtotal" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="checksum">
     <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
       <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute type="xs:string" name="type" use="required"/>
        <xs:attribute type="xs:string" name="checksum" use="required"/>
       </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element type="xs:string" name="note" minOccurs="0"/>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>