Národní knihovna České republiky

ndktech-v1-0.xsd

ndktech-v1-0.xsd — Extensible Markup Language (XML), 5 kB (5465 bytes)

Obsah souboru

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	targetNamespace="http://www.ndk.cz/spec/ndktech" xmlns:ndk="http://www.ndk.cz/spec/ndktech"
	elementFormDefault="qualified">

	<xs:annotation>
		<xs:documentation>
			Popis technických metadat pro soubory typu EPUB a PDF. 12.8.2014 AiP SAFE.
		</xs:documentation>
	</xs:annotation>

	<xs:simpleType name="StatusType">
		<xs:restriction base="xs:string" />
	</xs:simpleType>

	<xs:simpleType name="VersionType">
		<xs:restriction base="xs:string" />
	</xs:simpleType>

	<xs:complexType name="MediaTypesType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="mediaType" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:complexType name="FontsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="font" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:complexType name="FiltersType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="filter" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:complexType name="ProfilesType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="profile" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:complexType name="CompressionSchemesType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="scheme" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:complexType name="ColorSpacesType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="colorSpace" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>


	<xs:complexType name="EPUBType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>
				Popis technických metadat pro soubory typu EPUB.
			</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="status" type="ndk:StatusType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje status souboru EPUB, výsledek validace.
						V případě že je soubor v
						pořádku, obsahuje řetězez 'Valid'.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="version" type="ndk:VersionType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje verzi souboru EPUB, např. '2.0'.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="mediaTypes" type="ndk:MediaTypesType"
				minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje všechny typy souborů uložených v
						kontejneru EPUB (MIME type v souladu s IANA.org). Např.
						'application/xhtml+xml'.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="fonts" type="ndk:FontsType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje seznam použitých fontů v kontejneru
						EPUB. Např. 'GenBkBasB'.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:complexType name="PDFType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="status" type="ndk:StatusType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje status souboru PDF, výsledek validace. V
						případě že je soubor v
						pořádku, obsahuje řetězez 'Valid'.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="version" type="ndk:VersionType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje verzi souboru PDF, např. '1.6'.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="numOfPages" type="xs:integer" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje počet stránek v PDF.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="filters" type="ndk:FiltersType"
				minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje použité filtry v PDF, např.
						'FlateDecode'
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="profiles" type="ndk:ProfilesType"
				minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje použité profily v PDF, např. 'Linearized
						PDF'
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="fonts" type="ndk:FontsType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje seznam použitých fontů v PDF. Např.
						'Times-Italic'.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="compressionSchemes" type="ndk:CompressionSchemesType"
				minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje seznam použitých kompresních schémat v
						PDF. Např. 'JPEG'.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="colorSpaces" type="ndk:ColorSpacesType"
				minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje seznam použitých barevných prostorů v
						PDF. Např. 'RGB'.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:complexType name="TechnicalType">
		<xs:choice>
			<xs:element name="epub" type="ndk:EPUBType" />
			<xs:element name="pdf" type="ndk:PDFType" />
		</xs:choice>
	</xs:complexType>

	<xs:element name="technicalMetadata" type="ndk:TechnicalType" >
	<xs:annotation>
		<xs:documentation>
			Kořenový element. Zapouzdřuje se do METS přes mets:mdWrap s atributy
			MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="NDKTECH" MIMETYPE="text/xml".
		</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	</xs:element>

</xs:schema>