Národní knihovna České republiky

ndktech-v1-1.xsd

ndktech-v1-1.xsd — Extensible Markup Language (XML), 3 kB (3923 bytes)

Obsah souboru

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	targetNamespace="http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace/ndktech" xmlns:ndktech="http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace/ndktech"
	elementFormDefault="qualified">

	<xs:annotation>
		<xs:documentation>
			Popis technických metadat pro soubory typu EPUB a PDF/A. 12.8.2014 AiP SAFE, rev.15.12.2017 NK
		</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	
	<!-- Root element declaration -->         
	<xs:element name="ndktech" type="ndktech:TechnicalType" >
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>
				Kořenový element.
			</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	
	<!-- Definitions of complex types -->  
	<xs:complexType name="TechnicalType">
		<xs:sequence>
			<!-- Pro EPUB -->
			<xs:element name="mediatypes" type="ndktech:MediaTypesType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje všechny typy souborů uložených v kontejneru EPUB (MIME type v souladu s IANA.org). Např.
						'application/xhtml+xml'.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="entries" type="ndktech:EntriesComplexType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Slouží k popisu obsahu EPUB dokumentu, obsahuje jednotlivé položky v EPUB dokumentu (tak jak EPUB vypadá, když se rozbalí). 
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
	
			<!-- Pro PDF -->
			<xs:element name="filters" type="ndktech:FiltersType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje použité filtry v PDF, např.'FlateDecode'
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="profiles" type="ndktech:ProfilesType"	minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje použité profily v PDF, např. 'Linearized PDF'
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="colorspaces" type="ndktech:ColorSpacesType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje seznam použitých barevných prostorů v PDF. Např. 'RGB'.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="imagesCount" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje počet obrázků v PDF dokumentu. 
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="indirectObjectsNumber" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Obsahuje počet objektů v PDF dokumentu. 
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<xs:complexType name="MediaTypesType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="mediatype" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:complexType name="FiltersType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="filter" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:complexType name="ProfilesType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="profile" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:complexType name="ColorSpacesType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="colorspace" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
			<xs:element name="iccprofile" type="ndktech:IccProfileType" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
		
	<xs:complexType name="IccProfileType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="iccprofilename" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
			<xs:element name="iccprofileversion" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
			
	<xs:complexType name="EntriesComplexType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="entry" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

</xs:schema>